Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 24/2017

zde dne 30. 8. 2017

o poklesu hladiny na VD Hracholusky

platnost ukončena dne 6. 11. 2017

Na nádrži vodního díla Hracholusky došlo k poklesu hladiny pod kótu 351,10 m n. m. Bpv, z těchto důvodů jsou garantovány plavební hloubky pro ponor plavidel 1,2 m již pouze v úseku ř. km 22,84 až ř. km 32,00. Informace Státní plavební správy č. 17/2017 pozbývá platnosti.

Platí do: odvolání

(čj. 8075/PH/17)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět