Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 28/2017

zde dne 28. 11. 2017

o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2018

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 15. února
  5. dubna
  24. května
  7. června
  13. září
  22. listopadu

Zahájení zkoušky na SPS, pobočka Praha je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, praktická zkouška na lodi

Termíny: 19. dubna
  17. května
  21. června
  20. září
  25. října

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5.

 

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny: 26. ledna
  26. dubna
  7. září
  7. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání školení: DEKRA CZ, a.s., Türkova 1001, Praha 4 – Chodovec

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny školení a zkoušek:

Školení ADN (základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N)
Termín školení Termín zkoušky
28. 1. – 1. 2. 2. 2.
18. 3 – 22. 3. 23. 3.
22. 4. – 26.4. 27. 4.
10. 6. – 14. 6. 15. 6.
16. 9. – 20. 9. 21. 9.
14. 10. – 18.10. 19. 10.
25. 11. – 29. 11. 30. 11.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla G)
Termín školení Termín zkoušky
19. 2. – 20.2. 23. 2.
5. 11. – 6.11. 9. 11.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla C)
Termín školení Termín zkoušky
21. 2. – 22. 2. 23. 2.
7. 11. – 8. 11. 9. 11.

 

Školení bezpečnostních poradců ADN
Termín školení Termín zkoušky
5. 2 – 9. 2. 13. 2.

Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem kurzu. Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5. Bližší informace o kurzu získáte na www.dekra-akademie.cz. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 8:00 hod

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Termíny: 30. ledna jen lodníci
  31. ledna vůdci plavidel, která nejsou malými
  20. března jen lodníci
  21. března vůdci plavidel, která nejsou malými
  23. května vůdci plavidel, která nejsou malými
  29. května jen lodníci
  18. září jen lodníci
  19. září vůdci plavidel, která nejsou malými
  20. listopadu jen lodníci
  21. listopadu vůdci plavidel, která nejsou malými

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 10:00 hod

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 10 žadatelů.

Termíny: 30. ledna
  20. března
  29. května
  18. září
  20. listopadu
 

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání školení: DGSA Bohemia, s.r.o., budova Českých přístavů, a.s., Labská 17/137, 405 02 Děčín (1.patro – vstup ze dvora)

Místo konání školení: DEKRA CZ, a.s., Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Dělnická 825/15, Děčín

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Děčín – zkušební místnost

Termíny školení a zkoušek:

Školení ADN (základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N)
Termín školení Termín zkoušky Poslední termín pro podání žádosti
7. 1. – 11. 1. *) 12. 1. 20. 12. 2017
4. 2. – 8. 2. *) 9. 2. 22. 1. 2018
4. 3. – 8. 3. 9. 3. 19. 2. 2018
8. 4. – 12. 4. 13. 4. 22. 3. 2018
13. 5. – 17. 5. 18. 5. 26. 4. 2018
3. 6. – 7. 6. 8. 6. 21. 5. 2018
2. 9. – 6. 9. *) 7. 9. 20. 8. 2018
30. 9. – 4. 10. 5. 10. 14. 9. 2018
4. 11. – 8. 11. 9. 11. 22. 10. 2018
2. 12. – 6. 12. 7. 12. 19. 11. 2018

 *) školení organizuje pouze DGSA Bohemia, s.r.o.,

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla G)
Termín školení Termín zkoušky  Poslední termín pro podání žádosti
5. 3. – 6. 3. *) 9. 3. 19. 2. 2018
1. 10. – 2. 10. *) 5. 10. 14. 9. 2018

 *) školení organizuje pouze DGSA Bohemia, s.r.o.,

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla C)
Termín školení Termín zkoušky Poslední termín pro podání žádosti
7. 3. – 8. 3. *) 9. 3. 21. 2. 2018
3. 10. – 4. 10. *) 5. 10. 18. 9. 2018

Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem kurzu. Otevření kurzů je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5. Maximální počet uchazečů na termín je 20 osob. Bližší informace o kurzech získáte na www.dgsa.cz. a www.dekra-akademie.cz. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby (dále koncese)

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Termíny: 25. ledna lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
  1. března vůdci plavidel, která nejsou malými, zahájení 8:00 hod
  22. března lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
  22. května lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
  11. září lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
  2. října, vůdci plavidel, která nejsou malými, zahájení 8:00 hod
  22. listopadu lodník a koncese, zahájení 9:00 hod

Platí do: 31. 12. 2018

(č. j. 1030/Ř/17)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět