Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 1/2018

zde dne 5. 1. 2018

o provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji

zrušeno dne 18. 1. 2018
Informací Státní plavební správy č. 2/2018

  1. Uvedený přívoz je provozován mezi Císařským ostrovem a pravým břehem toku Vltavy v prostoru bývalé lávky pro pěší. Vzhledem k rychlosti proudění dané spádem koryta Vltavy v této lokalitě je provoz převozního plavidla možný pouze do průtoku 150 m3/s na vodočtu Praha‑Chuchle.
  2. Pro zvýšení bezpečnosti provozu převozního plavidla je mezi břehy napnuto ocelové jistící lano, ke kterému je převozní plavidlo upoutáno. Jistící lano znemožňuje plavbu veškerých dalších plavidel včetně sportovních lodí a do prostoru je zakázáno vplouvat jak proti proudu z lokality Podhoří, tak po proudu od vodáckého kanálu. Zákaz proplutí je na vodní cestě vyznačen signálními znaky, jejichž nerespektování je přestupkem podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Platí do: odvolání

(č. j. 77/PH/18)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět