Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě služební místa odborného rady – referenta plavebního dozoru, v oddělení plavebního dozoru, odboru pobočka Praha ve Státní plavební správě

vyvěšeno: 10. 1. 2018

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na dvě služební místa

Rady/odborného rady – referenta plavebního dozoru v oboru služby doprava. Místem výkonu služby je Praha 7, Jankovcova 4.

 

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta – referenta evidence plavidel, v oddělení dokladů plavidel, odboru pobočka Praha ve Státní plavební správě

vyvěšeno: 10. 1. 2018

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Odborného referenta - referenta evidence plavidel v oboru služby doprava. Místem výkonu služby je Praha 7, Jankovcova 4.

 

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Opatření obecné povahy

Informace

Aktuální zprávy

31. 10. 2017

Křest nové služební lodi SPS-6

Dne 24. 10. 2017 byla v areálu veřejného přístavu Praha - Holešovie, za účasti pana náměstka ministra dopravy...

31. 7. 2017

Ministr dopravy Dan Ťok se zúčastnil kontroly vodní cesty Slapy

Jedné z kontrol vodní cesty Slapy, které v průběhu celého léta provádí Státní plavební správa s Policií ČR, se zúčastnil ministr dopravy pan Dan Ťok.

11. 5. 2017

Tisková zpráva Ministerstva dopravy ze dne 10. 5. 2017

Vyhodnocení loňské plavební sezóny přispělo k zavedení nových opatření...

27. 6. 2016

Tisková zpráva Ministerstva dopravy ze dne 24. června 2016

Řeky, jezera, vodní nádrže a rybníky jsou v létě místem pro rekreaci, koupání a vodní sporty. Jsou ale zároveň vodní cestou, kde platí pravidla plavebního provozu...

24. 7. 2015

Plavba plavidel s vlastním pohonem a plavci

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě...

22. 8. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací (PDF emailem) o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.