Přihlášení odběru plavebních listů

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací e-mailem o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou Opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím e-mail.