Dne 8. 8. 2018 byla přesně po dvou měsících obnovena plavba na Labi v Nymburce profilem, kde dříve tok překračovala lávka pro pěší. Během dnešního dne nejprve potápěči Poříčního oddělení Policie ČR v Nymburce prověřili, že na dně Labe nezůstaly po vytažení odstraňované lávky z koryta zbytky konstrukce, které by mohly být nebezpečné pro plující plavidla. V dalším kroku vytyčovací plavidlo správce vodní cesty, Povodí Labe s.p., ověřilo, že v celém profilu jsou zabezpečeny stanovené plavební hloubky a následně byly z koryta toku odstraněny také plovoucí signální znaky. Státní plavební správa mohla poté obratem obnovit plavební provoz na této dopravně významné vodní cestě Opatřením obecné povahy č. 91/2018.