Automatický identifikační systém (AIS)

Povinnost užití AIS bude do 6 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Ta je momentálně projednávána Senátem PČR (senátní tisk č. 65: https://www.senat.cz)

Leták Automatický identifikační systém (AIS)