Byla aktualizována stránka Povolení k provozu půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě.