Byla aktualizována stránka Uznávání odborných kvalifikací.