Přívozy

Přívoz je soustava zařízení umožňující překonání řeky nebo obdobné vodní plochy pomocí plavidla. Takovéto plavidlo se nazývá převozní loď a obsluhuje jej převozník. V historii bývaly přívozy zřizovány velmi často ve městech i mimo ně v místech, kde bylo potřeba překonat vodu příliš hlubokou na existenci brodu. Přestože většina z nich byla s rozvojem civilizace nahrazena mosty, můžeme se s různými typy přívozů setkat také dnes. Státní plavební správa jich v současnosti eviduje téměř 40, a to zejména na Labi a na Vltavě.

V souladu s Pravidly plavebního provozu smí přívoz křížit vodní cestu až poté, co se ujistí, že nebude nutit jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby. Je však důležité, aby vůdci plavidel o existenci přívozů měli povědomí, přizpůsobili v jejich blízkosti rychlost plavby a věnovali jim zvýšenou pozornost.

Maximální opatrnost je na místě zejména v případě kyvadlových přívozů, které jsou zvláštním druhem bezmotorového přívozu poháněného proudem řeky. Kyvadlové přívozy mají nosná lana upevněna v jednom bodě u některého z břehů a při přeplouvání k protilehlému břehu uzavírají plavební dráhu. Patří tak mezi přívozy neplující volně, což znamená, že možnosti ovlivnění trasování a rychlosti jejich plavby jsou velmi malé. Jsou považovány z hlediska plavební praxe za nautickou překážku. V současné době nalezneme tento typ přívozu již jen na Labi ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem a v Dolním Žlebu, který je součástí Děčína.

Bezmotorové přívozy poháněné proudem mohou být upevněny také pomocí tzv. horního vodiče. V takovém případě je loď jištěna lanem, které je upevněno na jedné straně k lodi a na druhé straně na posuvné spojnici umístěné na vodorovném laně napnutém mezi stožáry na obou březích řeky. Takovýto přívoz se nachází např. na Vltavě ve Vraném.

Přívozy bez vlastního pohonu mohou být poháněné také lidskou silou, ať už se jedná o jednoduchou loď odpichovanou bidlem ode dna jako na Kamenici ve Hřensku nebo o veslici jako na Sázavě v Senohrabech.

Na vodních cestách České republiky se však lze nejčastěji setkat s motorovými přívozy, které se pohybují pomocí motoru a propulzního zařízení buď volně po hladině jako například přívozy pražské integrované dopravy, anebo jsou navíc jištěny pomocí horního vodiče výše uvedeným způsobem jako na Vltavě v Klecánkách.

Úplný přehled všech přívozů včetně informací, o jaký typ přívozu se jedná, lze nalézt na webových stránkách Státní plavební správy zde.