Informace o termínech zkoušek pro rok 2022

Termíny zkoušek způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2022

Termíny zkoušek inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a zkoušek pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro rok 2022