Dne 24. 10. 2017 byla v areálu veřejného přístavu Praha - Holešovie, za účasti pana náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce a paní ředitelky odboru financí a ekonomiky Ing. Magdaleny Faltýskové ministerstva dopravy, pokřtěna nová služební loď Státní plavební správy SPS-6.

Křest nové služební lodi SPS-6
Křest nové služební lodi SPS-6
Křest nové služební lodi SPS-6
Křest nové služební lodi SPS-6
Křest nové služební lodi SPS-6