Jedné z kontrol vodní cesty Slapy, které v průběhu celého léta provádí Státní plavební správa s Policií ČR, se zúčastnil ministr dopravy pan Dan Ťok.

Kontroly jsou zaměřeny na dodržování pravidel plavebního provozu, správné doklady a alkohol u vůdců. Celkem bylo Státní plavební správou od začátku roku zkontrolováno cca 800 plavidel.

Protiprávních jednání bylo zjištěno 145.

Pro tuto plavební sezónu byla též přijata dopravní opatření k zajištění bezpečného plavebního provozu právě na této vodní nádrži. Byly opětovně vymezeny prostory pro koupající se, jejich seznam naleznete zde a na dvou úsecích vodní cesty byl nařízen výtlačný režim plavby, informaci naleznete zde.

Ministr dopravy Dan Ťok se zúčastnil kontroly vodní cesty Slapy
Kontrolní plavidla
Kontrola na slapech
SPS-21
Plavební dráha v GPS
Vlajka
Ředitelka Státní plavební správy a ministr dopravy
Rozhovor pro ČRo