Ilustrativní popis postupu podání elektronické žádosti o přihlášení na zkoušku a vydání nového (rozšíření stávajícího) průkazu Vůdce malého a rekreačního plavidla

Žadatel v internetovém prohlížeči zadá webovou adresu https://portaldopravy.cz/.

Žadateli se zobrazí titulní stránka Portálu dopravy, na které provede přihlášení pomocí některé z Identit občana (Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, Bankovní identita apod.)

Po přihlášení se žadateli zobrazí výběr agendy elektronických žádostí:

Žadatel vybere agendu Plavba a zobrazí se mu seznam dostupných žádostí v této agendě:

Žadatel vybere žádost „Přihlášení na zkoušku a vydání nového (rozšíření stávajícího) průkazu Vůdce malého a rekreačního plavidla“ a zobrazí se mu základní informace k této elektronické žádosti:

Žadatel si pozorně přečte zobrazené informace a stiskne tlačítko VYPLNIT ŽÁDOST.

Žadateli se zobrazí formulář 1. OSOBNÍ ÚDAJE, na kterém žadatel doplní/zkontroluje všechny svoje osobní údaje:

Zašedlé údaje jsou ze Základního registru obyvatel a nelze je měnit.

Žadatel stiskne tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se mu formulář 2. ÚDAJE O PRŮKAZU:

Žadatel zvolí typ průkazu a způsobilost, které požaduje a požadované oblasti plavby.

Žadatel stiskne tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se mu formulář 3. TERMÍN ZKOUŠKY:

Žadatel zvolí /static/media/dok-os-el-podani_06.png a případně uvede omezení týkající se zkoušky.

Žadatel stiskne tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se mu formulář 4. POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

Žadatel pomocí tlačítka NAHRAJTE ZE ZAŘÍZENÍ vloží sken požadovaných příloh k žádosti.

Obvykle je povinná (je označena hvězdičkou) jen příloha „Lékařský posudek“ (ne starší 3 měsíců).

Žadatel stiskne tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se mu formulář 5. SOUHRN:

Žadatel pečlivě zkontroluje jím zadané údaje.

V případě potřeby opravy se může pomocí tlačítka ZPĚT vrátit na přechozí formulář(e).

Pokud jsou všechny údaje v pořádku, žadatel zapne přepínač „ZADANÉ ÚDAJE SOUHLASÍ …“ a stiskne tlačítko PODAT ŽÁDOST A POKRAČOVAT NA PLATBU POPLATKU.

Žadateli se zobrazí standardní platební brána:

na které žadatel uvede údaje ke své platební kartě a stiskne tlačítko ZAPLATIT 400,00 CZK.

Platební systém provede kontrolu platby:

A pokud je vše v pořádku, zobrazí se závěrečná obrazovka se souhrnnými údaji k žádosti:

Žadatel má možnost pomocí tlačítka STÁHNOUT ŽÁDOST V PDF si zobrazit a uložit svoji žádost v elektronické podobě (formát PDF):

Pomocí druhé tlačítka STÁHNOUT ŽÁDOST VČETNĚ PŘÍLOH V ZIP si může žadatel stáhnout kromě vlastní žádosti i všechny jím vložené přílohy.

Žadateli zároveň na jím zadanou emailovou adresu přijde zpráva od odesílatele elektronicke_podani@plavebniurad.cz s předmětem VÝSLEDEK EVIDENCE ŽÁDOSTI (111):

I zde má žadatel možnost si svoji žádost resp. přílohy k žádosti zobrazit a uložit.

Tím je proces elektronické žádosti ukončen a žadatel může stránku Portálu dopravy v internetovém prohlížeči zavřít.