Základní informace k systému podávání žádostí o vydání průkazů elektronickou cestou

Obsah

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

IDENTIFIKACE ŽADATELE

CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE O ŽADATELI

ŽADATEL POŽADUJE

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

VOLBA TERMÍNU ZKOUŠKY

KONTROLA ZADANÝCH ÚDAJŮ

VÝSLEDEK EVIDENCE ŽÁDOSTI

PLATBA SPRÁVNÍHO POPLATKU

VÝSLEDEK EVIDENCE ŽÁDOSTI

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Systém podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob elektronickou cestou je k dispozici na internetové adrese portaldopravy.cz.

 

Na stránce „ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA“ je k dispozici seznam aktuálně dostupných formulářů.

Klikněte na nadpis „PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI“ a poté na „Vůdce malého plavidla“ a nakonec na „Nový doklad po zkoušce“. Zobrazí se následující formulář:

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Zadejte Příjmení, Jméno a Datum narození, opište kontrolní kód, např.:

a klikněte na zelené tlačítko POKRAČOVAT.

Systém ověří vstupní údaje, a pokud jste již v informačním systému Státní plavební správy zaveden, zobrazí se následující formulář:

CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Béžovou barvou jsou podbarveny údaje, které jsou pro editaci nepřístupné (uživatelem zadané údaje a v informačním systému Státní plavební správy evidované údaje - na místo konkrétní hodnoty je uveden text „údaj evidován“).

Doplňte chybějící údaje. Povinné jsou údaje:

  • Místo narození,
  • E-mail,
  • pokud zaškrtnete přepínač „Zaškrtnout, je-li stejná jako místo pobytu“ tak některé údaje Korespondenční adresy, viz červeně orámované údaje:

Vyplněný formulář pak může vypadat takto:

Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se následující formulář:

ŽADATEL POŽADUJE

Zvolte, jaký průkaz požadujete, jaké způsobilosti a pro jakou oblast plavby.

Podrobnější informace k této části naleznete na webových stránkách Státní plavební správy, sekce Doklady osob, stránka Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla v částech „Vůdce malého a rekreačního plavidla“ a „Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie“.

Pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se další formulář:

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

Pomocí tlačítek „Nahrát z počítače“ nahrajte z vašeho počítače příslušný dokument:

Podrobnější informace k této části naleznete na webových stránkách Státní plavební správy, sekce Doklady osob, stránka Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla v části „Předkládané doklady a náležitosti“.

Pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se další formulář:

VOLBA TERMÍNU ZKOUŠKY

Zvolte místo konání zkoušky a v seznamu vpravo vyberte termín zkoušky (datum a čas), na který se chcete přihlásit.

V případě, že máte zdravotní či jiná omezení, týkající se vykonání testové části zkoušky počítači, zaškrtněte příslušný přepínač a doplňte vysvětlující text do pole Poznámka:

Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT a zobrazí se další formulář:

KONTROLA ZADANÝCH ÚDAJŮ

Zkontrolujte vámi zadané údaje. V případě, že některý údaj jste zadali chybně, pomocí tlačítka ZPĚT se vraťte na příslušný formulář, údaj opravte či doplňte.

V případě, že údaje jsou v pořádku, zaškrtněte přepínač „Zadané údaje souhlasí a souhlasím s jejich využitím pro Státní plavební správu“ a klikněte na tlačítko PODAT ŽÁDOST. Zobrazí se formulář:

VÝSLEDEK EVIDENCE ŽÁDOSTI

Pokud se zobrazí text „Žádost byla uložena do interního systému evidence žádostí Státní plavební správy.“ je vše v pořádku a můžete pokračovat další formulář:

PLATBA SPRÁVNÍHO POPLATKU

Žadatel je upozorněn, že bez zaplacení správního poplatku nebude připuštěn na zkoušku a že platbu je třeba uskutečnit do 30 minut, jinak bude jeho žádost stornovaná.

Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT K PLATBĚ, zadejte příslušné údaje do platební brány ČSOB a klikněte na tlačítko Zaplatit 500,00 CZK. Proběhne platba, a pokud je vše v pořádku, zobrazí se poslední formulář:

VÝSLEDEK EVIDENCE ŽÁDOSTI

Pro kontrolu jsou uvedeny všechny důležité údaje:

  • číslo jednací, pod kterým je vaše žádost evidována na Státní plavební správě,
  • místo, datum a čas zkoušky, na kterou jste závazně přihlášen.
    K dispozici jsou odkazy pro stažení žádosti ve formátu PDF a včetně příloh ve formátu ZIP.

Tím je žádost kompletní a okno prohlížeče lze uzavřít.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Kam mohu hlásit problémy se systémem nebo jeho nedostatky?

Dotazy, náměty či připomínky můžete psát na emailovou adresu elektronicke_podani@plavebniurad.cz.