Formuláře

Formulář žádosti o vydání průkazu způsobilosti VMP

Průkaz způsobilosti vůdce malého a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla

ve formátu PDF

Formulář posudku o zdravotní způsobilosti - VMP

Posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

ve formátu PDF

Formulář žádosti o vydání a výměnu plavebního dokladu EU

Osvědčení Evropské Unie o kvalifikaci vůdce a člena posádky plavidla - plné oprávnění

ve formátu PDF

Formulář žádosti o vydání a výměnu plavebního dokladu ČR

  • Průkaz způsobilosti ČR - zúžené oprávnění
  • Osvědčení o zvláštních znalostech ADN, Bezpečnostní poradce
  • Strojmistr
  • Inspektor UTZ
  • Provozování vodní dopravy

ve formátu PDF

Formulář posudku o zdravotní způsobilosti pro vůdce a členy posádek plavidel

Posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

ve formátu PDF

Podmínky zdravotní způsobilosti podle přílohy vyhlášky č. 11/2023 Sb.

odkaz zde

Formulář žádosti o potvrzení plavební praxe v PSK

ve formátu PDF

Příloha k žádosti o vydání zvláštního oprávnění pro plavbu na úsecích vodních cest se zvláštními riziky v SRN

ve formátu PDF

Formulář žádosti o vydání pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla

Formulář potvrzení zaměstnavatele o praxi strojmistra

ve formátu PDF