Příloha č. 2

Účelové vodní cesty, kde je možná plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a ve výtlačném režimu plavby

  • Vltava od říčního km 241,4 – po 239,60 včetně slepého ramene v Českých Budějovicích

  • Malše v Českých Budějovicích od místa odběru vody pro teplárnu (říční km 1,757) po ústí do Vltavy

  • Brněnská přehrada

  • Hracholusky

  • Lipno I

  • Máchovo jezero

  • Nové Mlýny I

  • Nové Mlýny III

  • rybník Svět

  • Vranovská přehrada