Seznam veřejných přístavů

Podle § 6c zákona o vnitrozemské plavbě se zřizuje seznam veřejných přístavů, jehož účelem je zpřístupnění informací o všech veřejných přístavech veřejnosti. Seznam je zveřejněný prostřednictvím systému Říčních informačních služeb:

Seznam veřejných přístavů