Plavební nehody, na kterých měla účast malá plavidla

Malým plavidlem
se rozumí plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m. Za malé se nepovažuje plavidlo, které je určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, plovoucí stroj, převozní loď a plavidlo s obsaditelností nad 12 cestujících.
Plavební nehodou
je událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly z povahy samotného nákladu, dále poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu na zdraví nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě.

V letech 2000 až 2023 bylo Státní plavební správě oznámeno 383 plavebních nehod, ke kterým došlo na vnitrozemských vodních cestách České republiky.

Z celkového počtu plavebních nehod měla v 257 případech na nehodách účast malá plavidla. Tyto nehody jsou předmětem následujícího přehledu.

Nehody na řekách

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
Vltava14423557232311237 5471013195
Labe11   11  1 1   12  1333221
Morava vč. Baťova kanálu  1  11  1 1  113345722538
ostatní vodní toky 2   1    1        1383827
 181

Nehody na přehradách a jiných rozlehlých vodních cestách

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
přehrada Slapy   2143  1 2   12151644441
přehrada Orlík3  1  12 1   21 122 111221
přehrada Lipno    1    1           21 5
Brněnská přehrada  11           1  1  1 16
Těrlická přehrada    11          1    1  4
přehrada Dalešice                21      3
Žermanická přehrada 1 1            1  1    4
přehrada Slezská Harta  1                     1
přehrada Nechranice1                       1
přehrada Jesenice               1    1   2
přehrada Vranov               1    13 16
přehrada Nové Mlýny III               2 1      3
pískovna Borek   1                    1
pískovna Křenek    1                   1
pískovna Vrbice        1               1
Máchovo jezero                  1     1
přehrada Hrabina                  1     1
přehrada Hněvkovice                       11
přehrada Vrané nad Vltavou                    1 1 2
přehrada Štěchovice                    1   1
 106

Příčiny nehod malých plavidel

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
nautická chyba24212533 3111215456 2155183
porušení PPP324353421324 1161018101121188131
špatný technický stav 213  2         1 1  1  11
plavební překážka1    1111  1    32113   16
jiné příčiny   1 41312 1  2 1 3 41 731
 272

Následky nehod malých plavidel

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
pouze materiální škoda375858982827 348148171126202114218
smrtelný úraz1   1   1   1  11    1 29
ublížení na zdraví1 2  321       24 2 32  22
utonutí11  12    1       1 4   11
 260

Účast malých plavidel na nehodovosti

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
samotné malé plavidlo3733387623331 237455131274114
vzájemná kolize malých plavidel1 232441 3 1 2239214413681195
kolize malého plavidla s velkým plavidlem112211 212 3 1 33212653 42
kolize malého plavidla s plavcem1   1          2    1   5
 256

Nehody samotného malého plavidla

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
kolize s překážkou v pl. dráze1     111  1    33113   16
kolize se břehem (stavbou)121  212 2     2 112221123
převržení plavidla1   11         11   2   7
potopení plavidla 113  23 111    2 1 353229
osoba přes palubu     21 1   1     1     6
nezvládnutá plavba přes jez 21 1     1         21  8
požár na plavidle     11         1    1  4
jiné 2  121   11  2    2133 19
 112

Vzájemné kolize malých plavdel

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
vzájemná kolize motorových plavidel  21  2  1    2 4184523742
vzájemná kolize plachetnic    21       2       1 17
vzájemná kolize veslic včetně šlapadel               1  1    13
motorové plavidlo s plachetnicí1    11  2 1   1 11 413 17
motorové plavidlo s veslicí nebo šlapadlem               13 1 522115
plachetnice s veslicí nebo šlapadlem      11                2
stojící motor. plav. nezjištěným plavidlem   1 1          1 3     6
stojící plachetnice nezjištěným plavidlem   1 1          1       3
stojící veslice nezjištěným plavidlem                        0
 95

Kolize malého plavidla s velkým plavidlem

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
motorové plavidlo s osobní lodí    11 1 1 2   111 12 1 13
motorové plavidlo s nákladní lodí         1     1 1  1   4
motorové plavidlo se speciální lodí                   1    1
motorové plavidlo s plovoucím zařízením                    2 1 3
motorové plavidlo s přívozem                     11 2
plachetnice s osobní lodí1 11       1   11 1     7
veslice s přívozem                    1   1
veslice s nakladní lodí  1     1               2
veslice s osobní lodí   1   1        1       3
šlapadlo s osobní lodí 1           1          2
 38

Kolize malého plavidla s plavcem

  200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 celkem
motorové plavidlo    1          2    1   4
plachetnice1                       1
 5
© Státní plavební správa