Plavební nehody, na kterých měla účast malá plavidla

Malým plavidlem
se rozumí plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m. Za malé se nepovažuje plavidlo, které je určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, plovoucí stroj, převozní loď a plavidlo s obsaditelností nad 12 cestujících.
Plavební nehodou
je událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly z povahy samotného nákladu, dále poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu na zdraví nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě.

V letech 2000 až 2018 bylo Státní plavební správě oznámeno 273 plavebních nehod, ke kterým došlo na vnitrozemských vodních cestách České republiky.

Z celkového počtu plavebních nehod měla v 155 případech na nehodách účast malá plavidla. Tyto nehody jsou předmětem následujícího přehledu.

Nehody na řekách

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
Vltava14423557232311237 560
Labe11   11  1 1   12  9
Morava vč. Baťova kanálu  1  11  1 1  1133417
ostatní vodní toky 2   1    1        4
 90

Nehody na přehradách a jiných rozlehlých vodních cestách

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
přehrada Slapy   2143  1 2   121522
přehrada Orlík3  1  12 1   21 12216
přehrada Lipno    1    1         2
Brněnská přehrada  11           1  14
Těrlická přehrada    11          1  3
přehrada Dalešice                21 3
Žermanická přehrada 1 1            1  3
přehrada Slezská Harta  1                1
přehrada Nechranice1                  1
přehrada Jesenice               1   1
přehrada Vranov               1   1
přehrada Nové Mlýny III               2 1 3
pískovna Borek   1               1
pískovna Křenek    1              1
pískovna Vrbice        1          1
Máchovo jezero                  11
přehrada Hrabina                  11
 65

Příčiny nehod malých plavidel

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
nautická chyba24212533 311121545651
porušení PPP324353421324 116101863
špatný technický stav 213  2         1 110
plavební překážka1    1111  1    32112
jiné příčiny   1 41312 1  2 1 319
 155

Následky nehod malých plavidel

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
pouze materiální škoda375858982827 34814816125
smrtelný úraz1   1   1   1  11  6
ublížení na zdraví1 2  321       24 217
utonutí11  12    1       17
 155

Účast malých plavidel na nehodovosti

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
samotné malé plavidlo3733387623331 2374472
vzájemná kolize malých plavidel1 232441 3 1 223921453
kolize malého plavidla s velkým plavidlem112211 212 3 1 332126
kolize malého plavidla s plavcem1   1          2   4
 155

Nehody samotného malého plavidla

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
kolize s překážkou v pl. dráze1     111  1    33112
kolize se břehem (stavbou)121  212 2     2 1115
převržení plavidla1   11         11  5
potopení plavidla 113  23 111    2 116
osoba přes palubu     21 1   1     16
nezvládnutá plavba přes jez 21 1     1        5
požár na plavidle     11         1  3
jiné 2  121   11  2    10
 72

Vzájemné kolize malých plavdel

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
vzájemná kolize motorových plavidel  21  2  1    2 41821
vzájemná kolize plachetnic    21       2     5
vzájemná kolize veslic včetně šlapadel               1  12
motorové plavidlo s plachetnicí1    11  2 1   1 119
motorové plavidlo s veslicí nebo šlapadlem               13 15
plachetnice s veslicí nebo šlapadlem      11           2
stojící motor. plav. nezjištěným plavidlem   1 1          1 36
stojící plachetnice nezjištěným plavidlem   1 1          1  3
stojící veslice nezjištěným plavidlem                   0
 53

Kolize malého plavidla s velkým plavidlem

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
motorové plavidlo s osobní lodí    11 1 1 2   111 9
motorové plavidlo s nákladní lodí         1     1 1 3
plachetnice s osobní lodí1 11       1   11 17
veslice s nakladní lodí  1     1          2
veslice s osobní lodí   1   1        1  3
šlapadlo s osobní lodí 1           1     2
 26

Kolize malého plavidla s plavcem

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 celkem
motorové plavidlo    1          2   3
plachetnice1                  1
 4
© Státní plavební správa