Seznam platných informací

Číslonázev
31/2018o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2019
30/2018o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2019
29/2018o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2019
28/2018o poklesu hladiny na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice
26/2018o proplavování přes PK Miřejovice
23/2018o poklesu hladiny na vodním díle přehradní nádrž Nové Mlýny III
22/2018o poklesu hladiny na vodní cestě řece Moravě a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy
20/2018o plavebně provozních podmínkách na jižní nádrži vodního díla Rozkoš
15/2018o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů
10/2018o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku České Budějovice – konec vzdutí VD Orlík
7/2018o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě
5/2018o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2018
4/2018o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2018
3/2018o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2018
2/2018o změně podmínek provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji
30/2017o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2018
29/2017o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2018
28/2017o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2018
18/2017o poklesu hladiny na vodním díle přehradní nádrž Nové Mlýny III
14/2017o omezení přístupu na pobočky Státní plavební správy mimo úřední dny
11/2017o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
1/2017o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
7/2016o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík.
36/2015o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
30/2015o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, získané absolvováním odborného vzdělávání
29/2015o povinnosti montování AIS transpondérů verze 2.0 na Rýně
16/2015o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic
15/2015o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky
9/2015o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
3/2015o ohlašování plavidel číslem ENI
1/2015o přepravě věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a kabotáži v EU v návaznosti na vstup ČR do EU
1/2014o vysílání vodních stavů v Ústí nad Labem
2/2013o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
1/2003Přijímací zařízení na evropských vnitrozemských vodních cestách