Seznam platných informací

Číslonázev
16/2021o omezení hotovostních plateb na pokladnách Státní plavební správy od 8. 3. 2021 do 28. 3. 2021 na všech pobočkách
15/2021o prodloužení lhůty pro absolvování pravidelných lékařských prohlídek a prodloužení platnosti osvědčení plavidel
14/2021o úpravě provozu Státní plavební správy od 25. 2. 2021
13/2021o provádění technických prohlídek malých plavidel v podmínkách upravených hygienických opatření
12/2021o proplavování plavebními komorami na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec včetně řeky Moravy v období květen – září 2021
8/2021o rádiovém vysílání plavebních informací, informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách a poslechové pohotovosti pobřežních stanic
7/2021o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2021
5/2021o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2021
4/2021o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2021
3/2021o užívání vodní plochy Sandberk k plavbě
1/2021o zrušení termínů zkoušek způsobilosti vůdců malých plavidel do odvolání
63/2020o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.
60/2020o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2021
59/2020o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel a zkoušek způsobilosti pro rok 2021 - aktualizováno 3. 3. 2021
58/2020vypouštění zdrže jezu Sudoměřice na významném vodním toku Radějovka
57/2020o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2021
41/2020o doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel
40/2020o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním díle Orlík
9/2020o možnosti krátkodobého stání v neveřejném přístavu Praha-jih na Rašínově nábřeží a v přístavišti Hořejší nábřeží
7/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY III
6/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž NOVÉ MLÝNY I
5/2020o plavebně provozních podmínkách na vodní cestě přehradní nádrž BRNĚNSKÁ
29/2019o možném vydání opatření obecné povahy z důvodu nemožnosti zajištění plavebních podmínek a omezení plavby na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice - Rohatec
22/2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze
12/2019o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla NECHRANICE
5/2019o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel
20/2018o plavebně provozních podmínkách na jižní nádrži vodního díla Rozkoš
15/2018o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů
2/2018o změně podmínek provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji
14/2017o omezení přístupu na pobočky Státní plavební správy mimo úřední dny
11/2017o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
1/2017o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
36/2015o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
30/2015o vzájemném uznávání kvalifikace lodník, získané absolvováním odborného vzdělávání
29/2015o povinnosti montování AIS transpondérů verze 2.0 na Rýně
15/2015o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky
9/2015o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
3/2015o ohlašování plavidel číslem ENI
1/2015o přepravě věcí a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy EU a kabotáži v EU v návaznosti na vstup ČR do EU
1/2014o vysílání vodních stavů v Ústí nad Labem
2/2013o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS pomocí WiFi připojení na vodní cestě
1/2003Přijímací zařízení na evropských vnitrozemských vodních cestách