Seznam platných návrhů

Číslonázevvyvěšeno
30/2019kterým se na vodní cestě Vltava vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n) zákona o vnitrozemské plavbě13.06.2019