Seznam platných opatření

Číslonázevúčinnost od
148/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Nové Mlýny III od ř. km. 42,140 po ř. km. 50,97020.09.2023
147/2023o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Labe v úseku ř. km 787,38 (zdymadlo Lovosice - malá plavební komora)20.09.2023
146/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec pod mostem obslužné komunikace v Babicích, k. km 41,74219.09.2023
145/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v dolní rejdě plavební komory Spytihněv, v úseku k. km 43,700 – 43,80019.09.2023
144/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec pod mostem obslužné komunikace v Huštěnovicích, k. km 39,60619.09.2023
143/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v plavební komoře Babice včetně horní a dolní rejdy komory, v úseku k. km 40,650 – 40,95019.09.2023
142/2023o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Labe na vodní cestě Labe v Hradci Králové v oblasti Tyršova mostu13.09.2023
139/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v úseku od k. km 43.850 po k. km 43.95007.09.2023
138/2023kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě.22.09.2023
134/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Nymburk, ř. km 896,3830.08.2023
132/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Hradištko, ř. km 887,5829.08.2023
131/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v úseku od ř. km 896,490 do 904,570 (zdrž VD Nymburk)29.08.2023
130/2023kterým se na vodní cestě Štěrkovna Náklo vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem – provozu wakesurfingu (dále jen provozování wakesurfingu)13.09.2023
129/2023kterým se na vodní cestě Štěrkovna Náklo vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provozování jetsurfů)13.09.2023
128/2023kterým se na vodní cestě Štěrkovna Náklo vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování)13.09.2023
127/2023kterým se na vodní cestě Štěrkovna Náklo vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů (dále jen provozování vodních skútrů)13.09.2023
122/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Roztoky, ř. km 35,9522.08.2023
121/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy Státní plavební správy 22/2022 mezi ř. km 810,42 až ř. km 811,04 u Roudnice nad Labem18.08.2023
118/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,2116.08.2023
113/2023kterým se v jižní nádrži vodní cesty Rozkoš vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).23.08.2023
105/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,8015.08.2023
102/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kolín, ř. km 920,6315.08.2023
101/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Klavary, ř. km 916,4615.08.2023
94/2023kterým se vymezuje část vodní cesty Vltavy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování eFoilů14.08.2023
92/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,0809.08.2023
91/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Miřejovice, ř. km 18,0009.08.2023
85/2023o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu)05.08.2023
77/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Obříství, ř. km 843,1318.07.2023
73/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v úseku ř. km 107,990 (ústí Radějovky do řeky Moravy) až ř. km 167,470 (pohyblivý jez Bělov)30.06.2023
72/2023kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Slapy, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a provozování eFoilů14.07.2023
58/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,5330.05.2023
52/2023kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních skútrů a jetsurfů03.06.2023
51/2023kterým se vymezuje část vodní cesty na vodním toku Vltava na nádrži VD Slapy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)03.06.2023
46/2023kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a eFoilů30.05.2023
45/2023kterým se vymezuje část vodní cesty Vltavy na nádrži VD Orlík pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozu vodních skútrů26.05.2023
44/2023kterým se vymezuje část Křeneckého jezera pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)26.05.2023
42/2023o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orlík ř. km 144,6510.05.2023
39/2023kterým se na přehradní nádrži Vranov vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů18.05.2023
32/2023kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem (jihovýchodní část) k.ú. Věkoše vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti), která je tvaru nepravidelného lichoběžníku a pokrývá přibližně celou plochu zátoky v jihovýchodní části28.04.2023
31/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín-Loubí)12.04.2023
26/2023kterým se na přehradní nádrži Slezská Harta vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních elektroskútrů, elektrických jetsurfů a eFoilů08.04.2023
24/2023kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů04.04.2023
19/2023kterým se na vodní cestě Labe ve zdrži vodního díla Ústí nad Labem-Střekov podél pravého břehu mezi říčními km 771,49 a 772,49 (mezi Brnou nad Labem a Sebuzínem) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)28.03.2023
17/2023kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Malé Žernoseky) pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě24.03.2023
134/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)03.08.2022
109/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě13.07.2022
108/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě13.07.2022
99/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov mimo provoz)30.06.2022
84/2022kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)17.06.2022
79/2022kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)14.06.2022
76/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)07.06.2022
75/2022kterým se na vodní cestě rybník Oleksovice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)04.06.2022
67/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (vodní nádrž Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)25.05.2022
60/2022kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Barbora) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha)21.05.2022
45/2022kterým se vymezuje část vodní cesty přehradní nádrž Stráž pod Ralskem pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě10.05.2022
41/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)05.05.2022
40/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)05.05.2022
39/2022kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností (dále provozování jetsurfů)05.05.2022
31/2022kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla České Kopisty podél pravého břehu mezi říčními km 796,20 a 797,20 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).23.04.2022
30/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)23.04.2022
29/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).19.04.2022
28/2022kterým se na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice (u Lomazického výběžku) vymezuje část vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)16.04.2022
23/2022kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).09.04.2022
22/2022kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla Roudnice nad Labem podél pravého břehu mezi říčními km 810,42 až 811,04 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)30.03.2022
16/2022kterým se na vodní cestě Labe mezi říčními km 800,45 až 801,05 podél levého břehu vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě23.03.2022
68/2021kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále jen provozování malých plavidel).05.08.2021
66/2021kterým se vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu29.07.2021
17/2021kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování16.04.2021
14/2021kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě13.04.2021
54/2020kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)28.08.2020
24/2020kterým se na vodní cestě Labe (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek06.06.2020
15/2020kterým se na vodní cestě Labe (u Kostelce nad Labem) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů12.05.2020
12/2020kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů05.05.2020
64/2019kterým se vymezuje část vodní cesty (přehradní nádrž Těrlicko) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních skútrů a jetsurfů08.08.2019
48/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu18.06.2019
36/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)30.05.2019
35/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík v ř.km 183,72 - 184,02 při pravém břehu, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů30.05.2019
77/2018o omezení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Rozkoš v severní části nádrže12.07.2018