Seznam platných opatření

Číslonázevúčinnost od
24/2023kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů04.04.2023
23/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru VD Hněvkovice, ř. km 210,3915.03.2023
19/2023kterým se na vodní cestě Labe ve zdrži vodního díla Ústí nad Labem-Střekov podél pravého břehu mezi říčními km 771,49 a 772,49 (mezi Brnou nad Labem a Sebuzínem) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)28.03.2023
17/2023kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Malé Žernoseky) pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě24.03.2023
16/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komory Praha-Štvanice a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Štvanice, v úseku ř. km 50,69 až 49,8509.03.2023
9/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín-Loubí)21.02.2023
8/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes velkou plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,2121.02.2023
5/2023o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v úseku k. km 5,80 až 13,0026.01.2023
2/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Hořín, k. km 1,019.01.2023
1/2023o omezení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v k. ú. obce Strážnice v úseku ř. km 9,51 až 9,6217.01.2023
199/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v úseku ř. km 138,70, - 145,16 včetně plavebních komor Nedakonice a Kunovský Les25.11.2022
196/2022o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu)29.11.2022
168/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec v úseku k. km 0,900 - 5,800 (od jezu Sudoměřice po plavební komoru Petrov, včetně plavební komory Petrov)12.09.2022
134/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)03.08.2022
109/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě13.07.2022
108/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě13.07.2022
99/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov mimo provoz)30.06.2022
84/2022kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)17.06.2022
79/2022kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)14.06.2022
76/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)07.06.2022
75/2022kterým se na vodní cestě rybník Oleksovice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)04.06.2022
67/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (vodní nádrž Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)25.05.2022
60/2022kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Barbora) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha)21.05.2022
45/2022kterým se vymezuje část vodní cesty přehradní nádrž Stráž pod Ralskem pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě10.05.2022
41/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)05.05.2022
40/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)05.05.2022
39/2022kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností (dále provozování jetsurfů)05.05.2022
31/2022kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla České Kopisty podél pravého břehu mezi říčními km 796,20 a 797,20 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).23.04.2022
30/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)23.04.2022
29/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).19.04.2022
28/2022kterým se na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice (u Lomazického výběžku) vymezuje část vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)16.04.2022
23/2022kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).09.04.2022
22/2022kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla Roudnice nad Labem podél pravého břehu mezi říčními km 810,42 až 811,04 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)30.03.2022
16/2022kterým se na vodní cestě Labe mezi říčními km 800,45 až 801,05 podél levého břehu vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě23.03.2022
68/2021kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále jen provozování malých plavidel).05.08.2021
66/2021kterým se vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu29.07.2021
49/2021kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů17.06.2021
17/2021kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování16.04.2021
14/2021kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě13.04.2021
54/2020kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)28.08.2020
24/2020kterým se na vodní cestě Labe (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek06.06.2020
15/2020kterým se na vodní cestě Labe (u Kostelce nad Labem) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů12.05.2020
12/2020kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů05.05.2020
64/2019kterým se vymezuje část vodní cesty (přehradní nádrž Těrlicko) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních skútrů a jetsurfů08.08.2019
48/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu18.06.2019
36/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)30.05.2019
35/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík v ř.km 183,72 - 184,02 při pravém břehu, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů30.05.2019
77/2018o omezení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Rozkoš v severní části nádrže12.07.2018
52/2018kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů30.06.2018
34/2018kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)08.06.2018