Seznam platných opatření

Číslonázevúčinnost od
120/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Morava a průplav Otrokovice–Rohatec04.07.2022
119/2022o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava lodní výtah na vodním díle Orlík ř. km 144,6502.07.2022
118/2022o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava České Budějovice, ř. km 241,40 až plavební komora Kořensko, ř. km 200,4102.07.2022
117/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Ohře v ř. km 175,75 až 177,00 na pravém břehu v Karlových Varech01.07.2022
116/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě vodní plocha Předměřice nad Labem ve vodní ploše vymezené na vodní ploše dle opatření obecné povahy 1/2018 pro plutí malých plavidel – jetsurfů (dále jen vymezená vodní plocha)30.06.2022
113/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,5315.07.2022
112/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Obříství, ř. km 843,1315.07.2022
111/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,4215.07.2022
110/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Lobkovice, ř. km 850,31515.07.2022
109/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě13.07.2022
108/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě13.07.2022
107/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Roztoky, ř. km 35,9513.07.2022
99/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov mimo provoz)30.06.2022
95/2022o úpravě plavebního provozu na vodní cestě Ohře v úseku pod železničním mostem Žatec (pod soutokem Ohře s pravobřežním přítokem Liboc - most přechází tok Ohře cca v říčním km 91,0)13.06.2022
91/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Brněnská přehrada v úseku od ř. km. 56,200 po ř. km 59,00009.06.2022
88/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kostomlátky, ř. km 891,4422.06.2022
87/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Lysá nad Labem, ř. km 878,0522.06.2022
86/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Nymburk, ř. km 896,3822.06.2022
85/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Hradištko, ř. km 887,5822.06.2022
84/2022kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)17.06.2022
80/2022kterým se vymezuje část písníku Křenek pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)14.06.2022
79/2022kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)14.06.2022
76/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)07.06.2022
75/2022kterým se na vodní cestě rybník Oleksovice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)04.06.2022
67/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (vodní nádrž Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)25.05.2022
65/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Týnec nad Labem, ř. km 932,7124.05.2022
64/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Veletov, ř. km 929,1624.05.2022
63/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kolín, ř. km 920,6324.05.2022
62/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Klavary, ř. km 916,4624.05.2022
61/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Vrané nad Vltavou, ř. km 71,3709.05.2022
60/2022kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Barbora) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha)21.05.2022
59/2022o omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín-Loubí)06.05.2022
58/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Velký Osek, ř. km 911,6821.05.2022
57/2022o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Poděbrady, ř. km 904,4706.05.2022
45/2022kterým se vymezuje část vodní cesty přehradní nádrž Stráž pod Ralskem pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě10.05.2022
41/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)05.05.2022
40/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)05.05.2022
39/2022kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností (dále provozování jetsurfů)05.05.2022
31/2022kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla České Kopisty podél pravého břehu mezi říčními km 796,20 a 797,20 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).23.04.2022
30/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)23.04.2022
29/2022kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).19.04.2022
28/2022kterým se na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice (u Lomazického výběžku) vymezuje část vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel s elektromotorem, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)16.04.2022
23/2022kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).09.04.2022
22/2022kterým se na vodní cestě Labe v nadjezí vodního díla Roudnice nad Labem podél pravého břehu mezi říčními km 810,42 až 811,04 vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)30.03.2022
16/2022kterým se na vodní cestě Labe mezi říčními km 800,45 až 801,05 podél levého břehu vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě23.03.2022
68/2021kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále jen provozování malých plavidel).05.08.2021
66/2021kterým se vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu29.07.2021
52/2021kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů22.06.2021
49/2021kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů17.06.2021
17/2021kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování16.04.2021
14/2021kterým se na vodní cestě Matylda vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě13.04.2021
54/2020kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)28.08.2020
24/2020kterým se na vodní cestě Labe (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek06.06.2020
15/2020kterým se na vodní cestě Labe (u Kostelce nad Labem) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů12.05.2020
12/2020kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů05.05.2020
64/2019kterým se vymezuje část vodní cesty (přehradní nádrž Těrlicko) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních skútrů a jetsurfů08.08.2019
48/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, jetsurfů a flyboardingu18.06.2019
36/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Hněvkovice, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)30.05.2019
35/2019kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík v ř.km 183,72 - 184,02 při pravém břehu, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů30.05.2019
77/2018o omezení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Rozkoš v severní části nádrže12.07.2018
52/2018kterým se na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů30.06.2018
34/2018kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)08.06.2018
33/2018kterým se na vodní cestě Labe (u Brné nad Labem) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě08.06.2018
15/2018kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Malé Žernoseky) pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě24.04.2018
1/2018kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Předměřice nad Labem) pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provozování jetsurfů)27.01.2018