Omezení plavby

Státní plavební správa

Labe

ř. kmk. kmnázevoddo
738,87 zastavení plavebního provozu - pravé pole železničního mostu Děčín-Loubí8. 9. 202130. 9. 2021
740,52 - 749,70 krátkodobé zastavení plavebního provozu10. 10. 202111. 10. 2021
771,49 - 772,49 zastavení plavebního provozu - vymezená vodní plocha dle OOP 33/20182. 10. 20212. 10. 2021
967,40 zastavení plavebního provozu přes PK Pardubice15. 9. 2021do odvolání

Morava a průplav Otrokovice–Rohatec

ř. kmk. kmnázevoddo
 0,900 - 5,800Zastavení a omezení plavebního provozu řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec4. 10. 202115. 4. 2022
 2,790 - 2,890Zastavení plavby25. 9. 202130. 9. 2021
 43,850 - 43,900Zastavení a omezení plavebního provozu na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec1. 10. 202131. 3. 2022
109,880 - 109,980 Zastavení plavby25. 9. 202130. 9. 2021
2,790 - 2,890 obnovení plavebního provozu29. 7. 2021do odvolání

Ohře

ř. kmk. kmnázevoddo
178,85 - 178,75 Zastavení plavby22. 4. 20211. 12. 2021

Vltava

ř. kmk. kmnázevoddo
 1,2 - 2,0o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava - plavební kanál Troja - Podbaba26. 8. 202114. 10. 2021
202,40 - 205,00 o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 202,40 až ř. km 205,0025. 9. 202126. 9. 2021
21,50 - 22,30 zastavení plavebního provozu25. 9. 202125. 9. 2021

labsko-vltavská vodní cesta

ř. kmk. kmnázevoddo
  zastavení plavby1. 6. 20211. 1. 2022

přehradní nádrž Rozkoš

ř. kmk. kmnázevoddo
  omezení plavebního provozu v severní části nádrže12. 7. 2018do odvolání
© Státní plavební správa