Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 21/2017

ze dne 10. 8. 2017

o provozu lodního výtahu na vodním díle Orlík

platnost ukončena dne 14. 8. 2017

Vzhledem k hydrologickým podmínkám a aktuální provozní situaci na vodním díle Orlík lze předpokládat, že lodní výtah pro přepravu plavidel bude v provozu ještě do neděle 13.08.2017. Tento provoz však již nelze s určitostí garantovat. Od pondělí 14.08.2017 bude pravděpodobně provoz lodního výtahu do odvolání ukončen, nedojde-li k výrazným změnám v hydrologické situaci.

Touto Informací se současně ruší Informace Státní plavební správy č. 20/2017 ze dne 02.08.2017, týkající se rovněž možnosti zastavení provozu lodního výtahu na VD Orlík.

Platí do: odvolání

(č. j. 7457/PH/17)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět