Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 3/2018

zde dne 22. 1. 2018

o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2018

platnost ukončena dne 31. 12. 2018

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2018 budou prováděny na lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín Hodina Vodní plocha Místo konání
05.04.2018 09:15-11:15 Řeka Svratka Areál AVAR Yacht, Veverská Bítýška
10.04.2018 09:15-11:15 Ostrava-Svinov, Bílovecká ul. U restaurace Šimek, býv.autobus.nádr.
17.04.2018 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Námořní jachting, Brno
24.04.2018 09:15-11:15 Baťův kanál Přístaviště Veselí nad Moravou
26.04.2018 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club – Vranovská přehrada
03.05.2018 09:15-11:15 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje Břeclav, Pavlov
03.05.2018 13:00-14:00 VN Nové Mlýny Yachtclub Pasohlávky
10.05.2018 09:15-11:15 VN Žermanice Parkoviště u hráze, pravý břeh
15.05.2018 10:00-12:00 Rybník Velké Dářko TJ Žďár nad Sázavou
17.05.2018 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Jachtklub Brno
22.05.2018 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club – Vranovská přehrada
24.05.2018 09:15-11:15 VD Dalešice Areál ČEZ a.s., hráz
31.05.2018 09:15-11:15 Řeka Morava Veslařský klub Hodonín
31.05.2018 13:00-14:00 Baťův kanál Plavební komora Petrov
05.06.2018 09:15-11:15 VN Slezská Harta Přístaviště Leskovec, Nová Pláň
07.06.2018 09:15-11:15 VN Těrlicko Klub jachtingu Těrlicko
07.06.2018 13:00-14:00 VN Olešná TJ Sokol Palkovice
14.06.2018 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Lodní sporty Brno
21.06.2018 09:15-11:15 Štěrkovna Náklo Areál MANEL-AQUA s.r.o.
28.06.2018 09:15-11:15 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje Břeclav, Pavlov
12.07.2018 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Námořní jachting, Brno
26.07.2018 09:15-11:15 VD Dalešice Areál ČEZ a.s., hráz
16.08.2018 10:00-12:00 VN Vranov Yacht club – Vranovská přehrada
28.08.2018 09:15-11:15 Baťův kanál Plavební komora Petrov
04.09.2018 09:15-11:15 VN Brněnská TJ Jachtklub Brno
06.09.2018 09:15-11:15 VN Nové Mlýny YachtClub Dyje Břeclav, Pavlov
11.09.2018 09:15-11:15 VN Slezská Harta Přístaviště Leskovec, Nová Pláň
13.09.2018 09:15-11:15 VD Dalešice Areál ČEZ a.s., hráz
18.09.2018 09:15-11:15 VN Žermanice Parkoviště u hráze, pravý břeh
20.09.2018 09:15-11:15 Řeka Svratka Areál AVAR Yacht, Veverská Bítýška
25.09.2018 09:15-11:15 Řeka Morava Přístaviště Otrokovice

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel Státní plavební správě telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jeho přesné umístění, jméno provozovatele a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu, resp. dne, je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel.

Pro možnost provedení vlastní prohlídky je nezbytné přistavit plavidlo včetně pohonné jednotky, vyplnit žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na www.plavebniurad.cz), předložit vydané lodní osvědčení a uhradit správní poplatek. Výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Z důvodů efektivity a organizace práce si SPS pobočka Přerov vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Přerov se provádějí vždy v pondělí a středu v době 08:00–11:30 hod. a 13:00–16.30 hod.

Informace je možno žádat a upřesňovat
na shora uvedené adrese a na telefonu
581 250 931-3
e-mailu pobockaprerov@plavebniurad.cz
na internetových stránkách http://plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 018.

Platí do: 31. 12. 2018

(č. j. 239/PR/18)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět