Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 4/2018

zde dne 7. 2. 2018

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2018

platnost ukončena dne 31. 12. 2018

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2018 budou za dále uvedených podmínek prováděny:

 • v sídle Státní plavební správy, Praha 7, Jankovcova 4, areál přístavu Praha – Holešovice v úřední dny, vždy v pondělí a středu v době 08:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.,
 • na plavební komoře Praha – Modřany, ve dnech vyhrazených pro prohlídky v lokalitě Praha – pravý břeh Vltavy v odpoledních hodinách, plavidlo lze přistavit i na podvozku,
 • na služebně Státní plavební správy (SPS) v přístavu Hluboká nad Vltavou, ve dnech vyhrazených pro prohlídky v tomto místě a dále,
 • v lokalitách podle přiloženého plánu výjezdů.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb. (text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu http://plavebniurad.cz/legislativa),
 • přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky,
 • předložit
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu http://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku (podrobnější informace viz http://plavebniurad.cz/dok-pl),
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou (viz http://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz).
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná v hotovosti v pokladně budovy pobočky Státní plavební správy, bezhotovostně nebo kolkovou známkou nalepenou na žádosti.

O provedení technické prohlídky v místě pobočky SPS v úředních hodinách není nutné žádat předem. Vybraný termín technické prohlídky mimo místo pobočky sdělí žadatel Státní plavební správě telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce. V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven technikem a sděleno žadateli (telefonicky, emailem).

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

 1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
 2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
 3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
 4. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
 5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě. Takové prohlídky budou prováděny v termínech podle kapacitních možností.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.

Poznámka:
Státní plavební správa uvažuje v prvním pololetí tohoto roku uvést do zkušebního provozu rezervační objednávkový systém přihlašování plavidel na technické prohlídky. Zavedení systému bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněno na webových stránkách Státní plavební správy. Systém bude i nadále umožňovat objednání technické prohlídky plavidla také telefonicky.

Plán výjezdů:

Termín Orientační čas Lokalita
01.03.2018 08.30-17.00 Praha pravý břeh Vltavy
06.03.2018 09.00-17.00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
08.03.2018 09.00-17.00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
13.03.2018 09.00-17.00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
15.03.2018 08.30-17.00 Praha levý břeh Vltavy
20.03.2018 09.30-17.00 Benešovsko
22.03.2018 09.00-17.00 Příbramsko
27.03.2018 09.00-17.00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
05.04.2018 10.00-17.00 České Budějovice, Týn nad Vltavou
06.04.2018 09.00-17.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)
10.04.2018 08.30-17.00 Praha pravý břeh Vltavy
12.04.2018 09.30-17.00 Pardubický kraj
17.04.2018 09.30-17.00 Plzeň, VD Hracholusky, Beroun
25.04.2018 10.00-17.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)
26.04.2018 10.00-17.00 VD Lipno II
27.04.2018 09.30-17.00 VD Lipno I
03.05.2018 09.30-17.00 VD Slapy I – III
10.05.2018 09.30-17.00 VD Slapy IV – VI
15.05.2018 09.00-17.00 Příbramsko
17.05.2018 09.30-17.00 VD Orlík I - II
18.05.2018 09.00-17.00 VD Orlík III – IV
22.05.2018 09.30-17.00 Plzeň, VD Hracholusky, Beroun
24.05.2018 09.00-17.00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
29.05.2018 08.30-17.00 Praha levý břeh Vltavy
31.05.2018 10.00-17.00 České Budějovice, Týn nad Vltavou
01.06.2018 09.00-17.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)
07.06.2018 09.30-17.00 Pardubický kraj
12.06.2018 09.00-17.00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
14.06.2018 09.30-17.00 VD Slapy I – III
15.06.2018 09.30-17.00 VD Slapy IV – VI
19.06.2018 08.30-17.00 Praha pravý břeh Vltavy
21.06.2018 10.00-17.00 VD Lipno II
22.06.2018 09.30-17.00 VD Lipno I
28.06.2018 09.30-17.00 VD Orlík I - II
29.06.2018 09.00-17.00 VD Orlík III – IV
10.07.2018 09.30-17.00 Pardubický kraj
12.07.2018 09.30-17.00 VD Slapy I – III
13.07.2018 09.30-17.00 VD Slapy IV – VI
17.07.2018 08.30-17.00 Praha, levý břeh Vltavy
19.07.2018 10.00-17.00 VD Lipno II
20.07.2018 09.30-17.00 VD Lipno I
26.07.2018 09.30-17.00 VD Orlík I – II
27.07.2018 09.00-17.00 VD Orlík III – IV
02.08.2018 09.30-17.00 VD Slapy I – III
03.08.2018 09.30-17.00 VD Slapy IV – VI
07.08.2018 08.30-17.00 Praha pravý břeh Vltavy
09.08.2018 10.00-17.00 VD Lipno II
10.08.2018 09.30-17.00 VD Lipno I
16.08.2018 09.30-17.00 VD Orlík I – II
17.08.2018 09.00-17.00 VD Orlík III – IV
23.08.2018 09.30-17.00 VD Slapy I – III
24.08.2018 09.30-17.00 VD Slapy IV – VI
29.08.2018 10.00-17.00 České Budějovice, Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)
30.08.2018 10.00-17.00 VD Lipno II
31.08.2018 09.30-17.00 VD Lipno I
04.09.2018 08.30-17.00 Praha, levý břeh Vltavy
06.09.2018 09.30-17.00 VD Orlík I – II
07.09.2018 09.00-17.00 VD Orlík III – IV
11.09.2018 09.30-17.00 Benešovsko
13.09.2018 09.30-17.00 VD Slapy I – III
14.09.2018 09.30-17.00 VD Slapy IV – VI
18.09.2018 09.30-17.00 Plzeň, VD Hracholusky, Beroun
20.09.2018 09.00-17.00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
25.09.2018 09.00-17.00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy

 

Místa pro shromažďování malých plavidel k technické prohlídce:

Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha – Libeň, Praha – Podolí, – plavební komora Modřany, atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha – Smíchov, Praha – Chuchle, Praha – Lahovice, Praha – Radotín, atd.
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice
GPS 50°22′8.638"N, 14°27′36.891"E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů)
GPS 50°15′45.331"N, 14°31′34.466"E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA
GPS 50°11′28.030"N, 14°40′4.532"E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vltavou – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice
GPS 50°14′26.855"N, 14°19′51.124"E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava
GPS 50°17′14.615"N, 14°19′43.498"E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská
GPS 49°51′7.250"N, 14°24′26.601"E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel
GPS 49°49′28.506"N, 14°26′24.443"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Jan Vebr
GPS 49°49′3.799"N, 14°23′25.383"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Schön Boat
GPS
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu
GPS 49°40′41.037"N, 13°58′39.474"E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem
GPS 50°2′13.756"N, 15°21′7.109"E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna
GPS 50°2′47.152"N, 15°46′33.613"E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – přístav, ulice Na Přístavě
GPS 50°11′10.581"N, 15°2′55.247"E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova
GPS 50°8′17.964"N, 15°6′45.209"E
Kolín – u vjezdu do přístavu, poblíž nového mostu, ulice Starokolínská
GPS 50°1′36.391"N, 15°12′47.300"E
Benešovsko
Domašín – u zastávky Vlašim-Domašín, odbočka na Nesperskou Lhotu
GPS 49°42′54.947"N, 14°50′11.862"E
Plzeň, VD Hracholusky, Beroun
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu)
GPS 49°42′55.445"N, 13°21′21.724"E
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Obec Jezná – parkoviště přehrada Hracholusky
GPS 49°47′22.329"N, 13°10′5.590"E
Beroun – Parkoviště Václavské náměstí
GPS 49°57′57.198"N, 14°4′44.469"E
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy
GPS 49°2′56.291"N, 14°26′35.219"E
České Budějovice, Týn nad Vltavou
České Budějovice – Areál CZECH Marine (prodejna plavidel)
GPS 48°59′1.388"N, 14°32′1.416"E
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie
GPS 49°13′28.995"N, 14°24′42.321"E
 

Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

 

Informace je možno žádat a upřesňovat na adrese SPS pobočka Praha a na:

Telefonu 234 637 440–448
e-mailu pobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkách http://www.plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 770 892 nebo 606 770 893

Platí do: 31. 12. 2018

(čj.: 584/PH/18)

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět