Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 5/2018

zde dne 21. 2. 2018

o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2018

platnost ukončena dne 1. 1. 2019

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2018 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín Hodina Lokalita
08.03. 09:00 – 14:00 Roudnice nad Labem
15.03. 09:00 – 11:00 Lovosice
22.03. 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
27.03. 10:00 – 12:00 Nechranice
29.03. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
03.04. 09:00 – 11:00 Staré Splavy, Doksy
05.04. 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
10.04. 09:00 – 11:00 Lovosice
12.04. 10:00 – 12:00 Jesenice
17.04. 09:00 – 11:00 Liberecko
19.04. 09:00 – 11:00 Litoměřice
24.04. 10:00 – 12:00 Štětí
26.04. 10:00 – 12:00 Nechranice
03.05. 10:00 – 12:00 Příšovice nebo Barbora
10.05. 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
15.05. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
17.05. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
22.05. 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
24.05. 10:00 – 12:00 Rozkoš
29.05. 09:00 – 11:00 Lovosice
31.05. 12:00 – 18:00 Jesenice
01.06. 08:00 – 10:00 Jesenice
05.06. 09:00 – 11:00 Litoměřice
07.06. 10:00 – 12:00 Liberecko
12.06. 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
15.06. 12:00 – 18:00 Nechranice
19.06. 09:00 – 11:00 Staré Splavy, Doksy
21.06. 10:00 – 12:00 Štětí
26.06. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
29.06. 10:00 – 18:00 Rozkoš
03.07. 09:00 – 12:00 Lovosice
10.07. 10:00 – 12:00 Jesenice
12.07. 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
17.07. 09:00 – 12:00 Barbora
19.07. 09:00 – 12:00 Litoměřice
24.07. 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
26.07. 10:00 – 13:00 Příšovice
31.07. 09:00 – 12:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
03.08. 10:00 – 18:00 Rozkoš
07.08. 10:00 – 12:00 Nechranice
09.08. 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
14.08. 10:00 – 12:00 Liberec
16.08. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
21.08. 09:00 – 12:00 Litoměřice
24.08. 11:00 – 18:00 Jesenice
28.08. 10:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
30.08. 09:00 – 12:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička
04.09. 10:00 – 12:00 Příšovice
06.09. 09:00 – 11:00 Barbora
11.09. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
13.09. 09:00 – 11:00 Lovosice
18.09. 10:00 – 12:00 Nechranice
20.09. 10:00 – 12:00 Rozkoš
25.09. 10:00 – 12:00 Liberec
27.09. 09:00 – 14:00 Děčín
04.10. 09:00 – 11:00 Litoměřice
11.10. 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
18.10. 09:00 – 11:00 Barbora
25.10. 10:00 – 12:00 Hradec Králové
30.10. 09:00 – 11:00 Brná nad Labem, KVM a Chemička

Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora – areál Yacht club Duchcov
Brná nad Labem – areál KVM (Klub vodních motoristů) nebo Yacht club Chemička
Církvice – areál Severočeského námořního jachtingu
Doksy – areál Yacht club
Hradec Králové – Klub vodního lyžování Předměřice nad Labem
Jesenice – areál TJ Delfín nebo areál Yacht club Cheb
Liberec – letiště záchranné služby Liberec-Ostašov
Litoměřice – areál Yacht club
Lovosice – areál Yacht club
Nechranice – Vikletice, vjezd do campu u VZS (Vodní záchranná služba)
Píšťany – Marina Labe
Příšovice – areál Yacht club
Roudnice nad Labem – areál TJ Spartak
Rozkoš – areál TJ Slavia Nové Město nad Metují
Staré Splavy – areál Yacht club
Štětí – areál SK MONDI
Velké Žernoseky – areál KVM

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel telefonicky (e-mailem). Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jméno provozovatele, lokalitu a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel.

Z důvodů efektivity a organizace práce si Státní plavební správa – pobočka Děčín vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že budou přihlášena méně než 3 plavidla (toto platí především pro termíny v měsících březnu a říjnu).

K provedení vlastní technické prohlídky je nezbytné přistavit plavidlo včetně pohonné jednotky, vyplnit žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na www.plavebniurad.cz), předložit vydané lodní osvědčení a uhradit správní poplatek. Výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2002 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Děčín se provádějí vždy v pondělí a středu v době od 08:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 hod.

Informace je možno žádat a upřesňovat na shora uvedené adrese a

na telefonu 412 557 404, 405, 429
e-mailu pobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkách www.plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 015, 724 953 628

 

Platí do: 31. 12. 2018

(č. j. 447/DC/18)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět