Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 11/2018

zde dne 12. 4. 2018

o změně zahájení proplavování plavebními komorami na vltavské vodní cestě a převozu přes vodní díla Slapy a Orlík

platnost ukončena dne 10. 5. 2018

Na základě oznámení správce toku, Povodí Vltavy, s. p. bude proplavování popř. převoz přes vodní díla Štěchovice, VD Slapy, VD Kamýk a VD Orlík zahájeno dříve, než bylo původně uvedeno v Informaci Státní plavební správy č. 7/2018, a to následovně:

• Plavební komora Štěchovice

Dne 14. 4. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod

Poté bude proplavování zajištěno dle platné Informace Státní plavební správy č. 7/2018

• vlek VD Slapy

ve dnech 27. 4. – 1. 5. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod
ve dnech 04. 5. – 8. 5. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod

Poté bude převoz zajištěn dle platné Informace Státní plavební správy č. 7/2018

• Plavební komora Kamýk

ve dnech 27. 4. – 1. 5. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod
ve dnech 04. 5. – 8. 5. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod

Poté bude proplavování zajištěno dle platné Informace Státní plavební správy č. 7/2018

• zdvihadlo VD Orlík

ve dnech 27. 4. – 1. 5. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod
ve dnech 04. 5. – 8. 5. 2018 od 08.00 hod do 17.00 hod

Poté bude převoz zajištěn dle platné Informace Státní plavební správy č. 7/2018

Platí do: 09.05.2018

(čj. 2832/PH/18)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět