Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 19/2018

zde dne 25. 7. 2018

o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy

platnost ukončena dne 27. 11. 2018

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Na základě oznámení správce toku došlo dne 24.07.2018 k poklesu hladiny toku na nádrži VD Hracholusky pod kótu 352,20 m n. m.

V souladu s Informací Státní plavební správy č.15/2015 ze dne 19.05.2015 lze při současných podmínkách garantovat parametry plavební dráhy (plavební hloubku) 120 cm již pouze v úseku ř. km 22,84 až ř. km 39,00.

Platí do: odvolání

(čj. 7036/PH/18)

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět