Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 20/2018

zde dne 26. 7. 2018

o plavebně provozních podmínkách na jižní nádrži vodního díla Rozkoš

Státní plavební správa – pobočka Děčín upozorňuje, na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty) ze dne 25. 7. 2018, že dojde-li k poklesu hladiny v jižní nádrži vodního díla Rozkoš pod kótu 279,00 m n. m., správce vodní cesty nemůže garantovat bezpečné plavební podmínky na této vodní cestě a v některých místech se mohou objevovat mělčiny a nebezpečné překážky pro plavbu.

Platí do: odvolání

(č. j. 2647/DC/18)

v z. Ing. Hana Urbanová v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět