Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 21/2018

zde dne 3. 8. 2018

o proplavování přes VD Kořensko

platnost ukončena dne 27. 11. 2018

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci byla dne 03.08.2018 podkročena pod kótu 347,60 m n. m. hladina na nádrži VD Orlík. Hodnoty ponoru a související hladiny pro plavbu na nádrži VD Orlík a v dalších úsecích vodních cest jsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již nejsou garantovány ponory plavidel. Termín ukončení proplavování přes plavební komoru Kořensko je stanoven na den 10.08.2018.

Zvýšení hladiny nad kótu 347,60 m n. m. na nádrži VD Orlík se v dohledné době nepředpokládá.

Platí do: odvolání

(čj. 7304/PH/18)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět