Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 22/2018

zde dne 10. 8. 2018

o poklesu hladiny na vodní cestě řece Moravě a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy

platnost ukončena dne 1. 1. 2019

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Na základě oznámení správce vodní cesty došlo dne 09. 08. 2018 k poklesu hladiny toku řeky Moravy od říčního kilometru 101,82 (jez Hodonín) po říční kilometr 123,85 (soutok řeky Moravy s Novou Moravou). Hladina ve zdrži jezu Hodonín na řece Moravě je zaklesnuta na kótě 162,03 m. n. m B. p. v a je nadále predikován pozvolný pokles.

Při současných podmínkách nelze garantovat parametry plavební dráhy v uvedeném úseku vodní cesty.

Platí do: odvolání

(čj. 3244/PR/18)

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět