Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 23/2018

zde dne 12. 8. 2018

o poklesu hladiny na vodním díle přehradní nádrž Nové Mlýny III

platnost ukončena dne 1. 1. 2019

Státní plavební správa na základě vlastního zjištění a informací získaných od Policie ČR upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci došlo na přehradní nádrži Nové Mlýny III. k poklesu provozní vodní hladiny o cca 1,2 m na výšku cca 168,93 m n. m. Bpv.

Z tohoto důvodu není, v celé části přehradní nádrže Nové Mlýny III. nacházející se na k. ú. obcí Pavlov, Strachotín, Dolní Věstonice, Šakvice a Milovice zabezpečena dostatečná plavební hladina a nelze garantovat parametry plavební dráhy.

Platí do: odvolání

(č. j. 3268/PR/18)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět