Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 24/2018

zde dne 23. 8. 2018

o provozu lodního výtahu na vodním díle Orlík

platnost ukončena dne 27. 11. 2018

Vzhledem k hydrologickým podmínkám (dlouhodobě nízkému přítoku do nádrže) a aktuální provozní situaci na vodním díle Orlík lze předpokládat, že přeprava plavidel lodním výtahem bude ukončena během pátku 24. srpna 2018. To znamená, že hladina na nádrži VD Orlík poklesne v důsledku nezbytné manipulace pod kótu 345,60 m n. m. a při poklesu hladiny pod tuto úroveň již nelze z bezpečnostních a provozních důvodů přepravovat plavidla lodním výtahem na hrázi vodního díla Orlík.

Platí do: odvolání

(čj. 7907/PH/18)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět