Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 25/2018

zde dne 5. 9. 2018

o omezení provozu přes plavební komoru Praha-Štvanice

platnost ukončena dne 31. 10. 2018

Oznamujeme, že ve dnech 03.09.2018 až 31.10.2018 v době od 22:00 hodin do 07:00 hodin, nebude možné noční proplavení na objednání přes plavební komoru Praha-Štvanice, z důvodu prací z vodní hladiny a pod vodní hladinou vodní cesty Vltava, u základů Negrelliho viaduktu. Práce budou probíhat v rámci rozsáhlé rekonstrukce Negrelliho viaduktu na stavebním objektu SO14-12, pilíř č. 2.

Platí do: 31.10.2018

(čj.: 8258/PH/18)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět