Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 28/2018

zde dne 5. 11. 2018

o poklesu hladiny na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Na základě vlastního zjištění a oznámení účastníků plavebního provozu plavební úřad oznamuje, že došlo k výraznému poklesu hladiny na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice. Z tohoto důvodu došlo k vytvoření překážky v plavební dráze v katastru obce Kozlany v prostoru zvaném Kozlovské skály. Jedná se o skalní masiv, který se nachází v levé polovině plavební dráhy (49.1741089N, 16.0509736E) poblíž bývalé zastávky osobní lodní dopravy Kozlov.

Při současném vodním stavu plavební úřad doporučuje v uvedeném úseku vodní cesty plout pouze v pravé polovině plavební dráhy.

Platí do: odvolání

(čj. 4339/PR/18)

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět