Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 29/2018

ze dne 16. 11. 2018

o termínech zkoušek způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými, inspektorů určených technických zařízení na plavidlech, osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a k vedení plavidla pomocí radaru pro rok 2019

platnost ukončena dne 31. 12. 2019

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny:

28. února
4. dubna
23. května
6. června
12. září
21. listopadu

Zahájení zkoušky na SPS, pobočka Praha je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání průkazu způsobilosti k vedení plavidla, které není malým plavidlem, pomocí radaru

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, praktická zkouška na lodi

Termíny:

18. dubna
30. května
20. června
17. září
17. října

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Otevření zkoušky je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5.

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení (UTZ)

Místo konání: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost

Termíny:

7. února
25. dubna
6. září
6. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 8:00 hod v zasedací místnosti pobočky Praha. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Místo konání školení: DEKRA CZ, a.s., Türkova 1001, Praha 4 – Chodovec

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Praha – zasedací místnost, zahájení v 8:00 hod.

Termíny školení a zkoušek:

Školení ADN (základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N) 
Termín školení Termín zkoušky
17.3 – 21.3. 22. 03.
9. – 13.6. 14. 06.
22. – 26.9. 27. 09.
24.11 – 28.11. 29. 11.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla G) 
Termín školení Termín zkoušky
18. – 19. 2. 22. 02.
4. – 5. 11. 08. 11.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla C) 
Termín školení Termín zkoušky
20. – 21.2. 22. 02.
6. – 7. 11. 08. 11.

 

Školení bezpečnostních poradců ADN 
Termín školení Termín zkoušky
21. 10 – 25. 10. 29. 10.

 

Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem kurzu. Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5. Bližší informace o kurzu získáte na www.dekra-akademie.cz. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, Děčín VI

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 8:00 hod

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 15 žadatelů.

Termíny:

29. ledna jen lodníci
30. ledna vůdci plavidel, která nejsou malými
26. března jen lodníci
27. března vůdci plavidel, která nejsou malými
28. května jen lodníci
29. května vůdci plavidel, která nejsou malými
17. září jen lodníci
18. září vůdci plavidel, která nejsou malými
22. října jen lodníci
23. října vůdci plavidel, která nejsou malými
19. listopadu jen lodníci
20. listopadu vůdci plavidel, která nejsou malými

Zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Děčín

Zahájení zkoušky: 10:00 hod

Maximální kapacita jednotlivých termínů zkoušek je 10 žadatelů.

Termíny:

29. ledna
26. března
28. května
17. září
22. října
19. listopadu

 

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN

Místo konání školení:

DGSA Bohemia, s.r.o., budova Českých přístavů, Labská 137/17, Děčín I

Dekra CZ a.s., Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Dělnická 15, Děčín VI

Místo konání zkoušky: SPS, pobočka Děčín – zkušební místnost

Termíny školení a zkoušek:

Školení ADN (základní kurz, kombinovaný kurz, tanková plavidla N) 
Termín školení Termín zkoušky
13. – 17. 1. 18. 1.
3. – 7. 2. 8. 2.
3. – 7. 3. 8. 3.
31. 3. – 4. 4. 5. 4.
12. – 16. 5. 17. 5.
2. – 6. 6. 7. 6.
8. – 12. 9. 13. 9.
29. 9. – 3. 10. 4. 10.
10. – 14. 11. 15. 11.
1. – 5. 12. 6. 12.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla G) 
Termín školení Termín zkoušky
4. – 5. 3. 8. 3.
30.9. – 1. 10. 4. 10.

 

Školení ADN (nadstavbový kurz – tanková plavidla C) 
Termín školení Termín zkoušky
6. – 7. 3. 8. 3.
2. – 3. 10. 4. 10.

 

Začátek zkoušky je v 8:00 hod. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 20 pracovních dnů před termínem kurzu. Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem žadatelů 5. Maximální počet uchazečů na termín je 20 osob. Bližší informace o kurzu získáte na www.dgsa.czwww.dekra.cz. V rámci vyhlášených termínů lze absolvovat také školení na obnovu již vydaných platných průkazů, a to v období jednoho roku před ukončením jejich platnosti.

 

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými a zkoušky pro získání osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby (dále koncese)

Místo konání: Státní plavební správa, pobočka Přerov – zasedací místnost

Termíny:

24. ledna lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
28. února vůdci plavidel, která nejsou malými, zahájení 8:00 hod
21. března lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
21. května lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
5. září lodník a koncese, zahájení 9:00 hod
1. října, vůdci plavidel, která nejsou malými, zahájení 8:00 hod
21. listopadu lodník a koncese, zahájení 9:00 hod

Platí do: 31. 12. 2019

(č. j. 858/Ř/18)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět