Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 31/2018

ze dne 16. 11. 2018

o zkouškách způsobilosti k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro rok 2019

platnost ukončena dne 31. 12. 2019

Kategorie M

9. dubna
14. května
4. června
24. září

Místo konání zkoušky:

Prostor okolí Modřanského jezu v Praze 4 – Modřanech, přístup nejlépe ulicí K jezu. Bližší informace a mapka na https://plavebniurad.cz/dok-os/povereni-k-overovani-praktickych-dovednosti. Začátek zkoušky je vždy v 8:00 hod.

Kategorie S

30. dubna
28. května
10. září

Místo konání zkoušky:

Marina Orlík, Chrást, Kovářov, okres Písek (přístup je popsán na http://www.marinaorlik.estranky.cz/). Začátek zkoušky je vždy v 10:00 hod.

Žádost s předepsanými náležitostmi včetně zaplacení správního poplatku ve výši 2.000,00-Kč (pokud žadatel požaduje i vydání pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla) je třeba podat na podatelnu ředitelství Státní plavební správy (sídlí v budově pobočky Praha) osobně nebo poštou nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Platí do: 31. 12. 2019

(č. j. 860/Ř/18)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět