Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 2/2019

zde dne 1. 2. 2019

o čištění dna řeky Moravy

platnost ukončena dne 15. 2. 2019

Státní plavební správa na základě sdělení Povodí Moravy, s. p. oznamuje, že

ve dnech 4. – 14. února 2019

bude probíhat na řece Moravě v Uherském Hradišti, ř. km 159,050 u levého břehu čištění dna řeky od naplavených sedimentů pomocí sacího bagru. Odčerpaný sediment bude rozplavený do proudnice řeky.

Platí do: 15. 02. 2019

(č. j. 245/PR/19)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět