Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 3/2019

zde dne 6. 2. 2019

o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2019

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2019 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín Hodina Lokalita
07.03.2019 09:00 – 14:00 Roudnice nad Labem
14.03.2019 09:00 – 11:00 Lovosice
21.03.2019 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
26.03.2019 10:00 – 12:00 Nechranice
28.03.2019 09:00 – 11:00 Brná nad Labem
02.04.2019 09:00 – 11:00 Staré Splavy, Doksy
04.04.2019 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
09.04.2019 09:00 – 11:00 Lovosice
11.04.2019 10:00 – 12:00 Jesenice
16.04.2019 10:00 – 12:00 Liberec
18.04.2019 09:00 – 11:00 Litoměřice
23.04.2019 10:00 – 12:00 Štětí
25.04.2019 10:00 – 12:00 Nechranice
30.04.2019 10:00 – 12:00 Příšovice nebo Barbora
02.05.2019 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
07.05.2019 10:00 – 12:00 Hradec Králové
09.05.2019 09:00 – 11:00 Brná nad Labem
14.05.2019 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
16.05.2019 10:00 – 12:00 Rozkoš
21.05.2019 09:00 – 11:00 Lovosice
23.05.2019 10:00 – 12:00 Liberec
28.05.2019 09:00 – 11:00 Litoměřice
30.05.2019 12:00 – 18:00 Jesenice
31.05.2019 08:00 – 10:00 Jesenice
04.06.2019 09:00 – 11:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
07.06.2019 12:00 – 18:00 Nechranice
11.06.2019 09:00 – 11:00 Staré Splavy, Doksy
18.06.2019 10:00 – 12:00 Štětí
20.06.2019 09:00 – 11:00 Brná nad Labem
25.06.2019 10:00 – 12:00 Liberec
28.06.2019 10:00 – 18:00 Rozkoš
02.07.2019 09:00 – 12:00 Lovosice
09.07.2019 10:00 – 12:00 Jesenice
11.07.2019 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
16.07.2019 09:00 – 12:00 Barbora
18.07.2019 09:00 – 12:00 Litoměřice
23.07.2019 09:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
25.07.2019 10:00 – 13:00 Příšovice
30.07.2019 09:00 – 12:00 Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
02.08.2019 10:00 – 18:00 Rozkoš
06.08.2019 10:00 – 12:00 Nechranice
08.08.2019 09:00 – 12:00 Roudnice nad Labem
13.08.2019 10:00 – 12:00 Liberec
15.08.2019 10:00 – 12:00 Hradec Králové
20.08.2019 09:00 – 12:00 Litoměřice
23.08.2019 11:00 – 18:00 Jesenice
27.08.2019 10:00 – 12:00 Staré Splavy, Doksy
29.08.2019 09:00 – 12:00 Brná nad Labem
03.09.2019 10:00 – 12:00 Příšovice
05.09.2019 09:00 – 11:00 Barbora
10.09.2019 10:00 – 12:00 Hradec Králové
12.09.2019 09:00 – 11:00 Lovosice
17.09.2019 10:00 – 12:00 Nechranice
24.09.2019 10:00 – 12:00 Rozkoš
26.09.2019 10:00 – 12:00 Liberec
01.10.2019 09:00 – 14:00 Děčín
03.10.2019 09:00 – 11:00 Litoměřice
08.10.2019 09:00 – 11:00 Roudnice nad Labem
15.10.2019 09:00 – 11:00 Barbora
22.10.2019 10:00 – 12:00 Hradec Králové
29.10.2019 09:00 – 11:00 Brná nad Labem

Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora – areál Yacht club Duchcov
Brná nad Labem – areál KVM (Klub vodních motoristů) nebo Yacht club Chemička
Církvice – areál Severočeského námořního jachtingu
Doksy – areál Yacht club
Hradec Králové – Klub vodního lyžování Předměřice nad Labem
Jesenice – areál TJ Delfín nebo areál Yacht club Cheb
Liberec – letiště záchranné služby Liberec-Ostašov
Litoměřice – areál Yacht club
Lovosice – areál Yacht club
Nechranice – Vikletice, vjezd do campu u VZS (Vodní záchranná služba)
Píšťany – Marina Labe
Příšovice – areál Yacht club
Roudnice nad Labem – areál TJ Spartak
Rozkoš – areál TJ Slavia Nové Město nad Metují
Staré Splavy – areál Yacht club
Štětí – areál SK MONDI
Velké Žernoseky – areál KVM

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel telefonicky (e-mailem). Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jméno provozovatele, lokalitu a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel.

Z důvodů efektivity a organizace práce si Státní plavební správa – pobočka Děčín vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že budou přihlášena méně než 3 plavidla (toto platí především pro termíny v měsících březnu a říjnu).

K provedení vlastní technické prohlídky je nezbytné přistavit plavidlo včetně pohonné jednotky, vyplnit žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na www.plavebniurad.cz), předložit vydané lodní osvědčení a uhradit správní poplatek. Výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2002 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Děčín se provádějí vždy v pondělí a středu v době od 08:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 hod.

Informace je možno žádat a upřesňovat na shora uvedené adrese a

na telefonu 412 557 404, 405, 429
e-mailu pobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 015, 724 953 628

Platí do: 31. 12. 2019

(č. j. 310/DC/19)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět