Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 12/2019

zde dne 4. 6. 2019

o plavebně provozních podmínkách ve zdrži vodního díla NECHRANICE

Státní plavební správa – pobočka Děčín upozorňuje, na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988 (dále jen správce vodní cesty) ze dne 24. 5. 2019, že dojde-li ve zdrži vodního díla Nechranice k poklesu hladiny pod kótu 267,00 m n. m., nemůže správce vodní cesty garantovat bezpečné plavební podmínky na této vodní cestě a v některých místech se mohou objevovat mělčiny a nebezpečné překážky pro plavbu. (Kóta nejvýše zasahujícího ostrova – „ptačího ostrova“ je 265,00 m n.m.)

Platí do: odvolání

(č. j. 1911/DC/19)

v z. Ing. Hana Urbanová v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět