Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 13/2019

zde dne 7. 6. 2019

o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v Praze v profilu Palackého mostu v ř. km 54,68

platnost ukončena dne 10. 6. 2019

Z důvodu provedení zatěžkávací zkoušky Palackého mostu přes Vltavu v Praze v ř. km 54,68, Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení platné v termínu od 08.06.2019 od 8:00 hodin do 10.06.2019 do 2:00 hodin:

  • Stávající signální znaky D.1 „doporučené proplouvání v obou směrech“ a A.10 „zákaz plavby mimo vyznačený prostor“ dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen vyhláška), umístěné na oblouku č. 2 (stávající plavební dráha), budou zakryty pro protiproudní i poproudní plavbu.
  • V obloucích č. 2, 4, 6 budou osazeny signální znaky A.1 „zákaz proplutí“ dle vyhlášky ve vrcholu oblouku viditelně pro protiproudní a poproudní plavbu.
  • Oblouk č. 3 bude označen signálními znaky D.1 „doporučené proplouvání v obou směrech“ a A.10 „zákaz plavby mimo vyznačený prostor“ dle vyhlášky viditelně pro protiproudní a poproudní plavbu.
  • V oblouku č. 3 po dobu vyznačení plavební dráhy budou zhotovitelem garantovány parametry plavební dráhy stanovené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami.

Platí do: 10.06.2019

(čj. 4913/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět