Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 14/2019

zde dne 10. 6. 2019

o omezení plavebního provozu průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál)

platnost ukončena dne 18. 6. 2019

Státní plavební správa na základě oznámení společnosti SM PONTON, s. r. o., Bratislava upozorňuje, že vzhledem k přepravě dvou sestav pontonů (sestava 1 délka 20 m a sestava 2 délka 35 m při šířce 3,3 m) pro servisní stání v Uherském Hradišti bude omezen plavební provoz v úseku průplavu Otrokovice – Rohatec od plavební komory Spytihněv (km Baťova kanálu 43,88) po plavební komoru Staré Město (km Baťova kanálu 35,99). K omezení plavebního provozu dojde dne 17. 06. 2019 v době od 08:00 hod do 15:00 hod.

Platí do: 18. 06. 2019

(č. j. 2111/PR/19)

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět