Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 15/2019

ze dne 17. 6. 2019

o osazení plavebního značení ve dvou lokalitách nádrže VD Slapy, kterým se převádí průběžná plavba k pravému břehu

platnost ukončena dne 1. 1. 2020

Státní plavební správa v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, rozhodla o osazení plavebního značení na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Slapy, kterým se ve dvou lokalitách přikazuje plout při pravém břehu toku. Osazené plavební značení tvoří kombinace plovoucích signálních znaků – zelených bójí, vymezujících levou stranu plavební dráhy (pro plavbu po proudu), a břehových signálních znaků B2 s příkazem plout k určené straně plavební dráhy. Dle dodatkové tabulky břehových signálních znaků tento příkaz neplatí pro plavidla přistávající v předmětných úsecích vodní cesty. Značení je osazeno v úseku ř. km 105,11–106,20 (v blízkosti osady Kobylníky) a v úseku ř. km 114,40–115,35 (v blízkosti kempu Cholín).

Důvodem osazení plavebního značení je opakovaně se vyskytující nežádoucí plavecká praxe, kdy si vůdci plavidel zkracují plavbu při konvexní straně ostrých oblouků v uvedených lokalitách a přibližují se tak příliš k levému břehu.

Respektování významu osazeného signálního značení a respektování všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude na vodní cestě kontrolovat a vymáhat Státní plavební správa a Poříční oddělení Slapy Policie České republiky.

Obrázek: B.2a – Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku   Obrázek: B.2b – Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku
Proti proudu na levém břehu plavební znak B2a s dodatkovou tabulkou „neplatí pro přistávající plavidla“   Po proudu na levém břehu B2b s dodatkovou tabulkou „neplatí pro přistávající plavidla“

Platí do: odvolání

(čj. 5212/PH/19)

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky v. r.

© Státní plavební správa
Zpět