Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 16/2019

zde dne 4. 7. 2019

o náhradním převozu lodí v době uzavření plavebního kanálu
Vraňany – Hořín

Státní plavební správa informuje o možnosti využít bezplatný náhradní převoz malých plavidel po souši mezi Vltavou a Labem, který Ředitelství vodních cest zajistilo pro období uzavření plavebního kanálu Vraňany – Hořín, tj. od 3. července do 15. srpna 2019.

Vzhledem k pravidlům silničního provozu a možnostem přepravce jsou maximální rozměry převáženého plavidla omezené na:

Převoz je nutné objednat nejméně 24 hodin předem na telefonním čísle 725 927 667 (8 – 18 hod.). Kromě převozu lodi je možné objednat odvoz až 6 osob.

Plavidla jsou vytahována z vody/spouštěna na vodu v místech sjezdů:

O místě nakládky/vykládky na Vltavě rozhoduje přepravce. Při nakládce a vykládce dbejte pokynů přepravce.

Platí do: 15. 8. 2019

(č. j. 633/Ř/19)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět