Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 17/2019

ze dne 4. 7. 2019

o omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v oblasti Karlova mostu

platnost ukončena dne 30. 9. 2019

Státní plavební správa oznamuje, že ve dnech od 8. července 2019 do 30. září 2019 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 52,90 až ř. km 53,20 (Karlův most), bude upraven plavební provoz jednotlivými mostními oblouky Karlova mostu v důsledku probíhajících prací na prohrábkách a archeologickém průzkumu. Z těchto důvodů je nutno sledovat plavební značení, které vlivem postupu prací bude průběžně upravováno. Vzhledem k uvedenému je nutné dbát zvýšené opatrnosti při proplouvání daným úsekem s ohledem na případné změny plavebního značení a probíhající práce.

Platí do: 30.09.2019

(čj. 5947/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět