Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 19/2019

zde dne 18. 7. 2019

o poklesu hladiny na nádrži VD Hracholusky a aktuálním garantování parametrů plavební dráhy

zrušeno dne 21. 8. 2019
Informací Státní plavební správy č. 27/2019

Státní plavební správa upozorňuje na následující provozní omezení:

Na základě oznámení správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, došlo dne 16.07.2019 k poklesu hladiny vody na nádrži VD Hracholusky pod kótu 352,20 m n. m.

V souladu s Informací Státní plavební správy č. 15/2015 ze dne 19.05.2015 lze při současných podmínkách garantovat parametry plavební dráhy (plavební hloubku) 120 cm již pouze v úseku ř. km 22,84 až ř. km 39,00.

Platí do: odvolání

(čj. 6318/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

 

© Státní plavební správa
Zpět