Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 20/2019

zde dne 22. 7. 2019

o čištění dna řeky Bečvy

platnost ukončena dne 27. 7. 2019

Státní plavební správa na základě sdělení Povodí Moravy, s. p. oznamuje, že

ve dnech 20. – 27. července 2019

probíhá na řece Bečvě v Přerově, ř. km 11,600 – 13,700 čištění dna řeky od naplavených sedimentů. V této souvislosti byla v předmětném úseku vodní cesty manipulací na jezu Přerov snížena hladina. Běžné plavební hladiny bude dosaženo pravděpodobně v průběhu dne 27. července 2019 v závislosti na aktuálním průtoku.

Platí do: 27. 07. 2019

(č. j. 2823/PR/19)

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět