Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 21/2019

zde dne 25. 7. 2019

o podmínkách čekání a připlutí k lodnímu výtahu pro rekreační plavidla na hrázi VD Orlík

Státní plavební správa upozorňuje vůdce plavidel využívajících lodní výtah pro rekreační plavidla na hrázi VD Orlík, že pro čekání před vplutím do příjezdového koridoru k lodnímu výtahu z horní hladiny (hladina nádrže VD Orlík) je třeba využít čekací stání v ústí zátoky Popelíky.

Je zakázáno vplouvat do uzavřené vodní plochy před hrází VD Orlík, pro přiblížení k lodnímu výtahu lze využít pouze příjezdový koridor vymezený žlutými bójemi tak, aby vlevo zůstaly bóje s červeným vrcholem a vpravo bóje se zeleným vrcholem. Do uvedeného koridoru je možné vplout pouze v okamžiku, kdy je vozík výtahu připraven k vyvázání plavidla.

Je zakázáno při čekání před vplutím do příjezdového koridoru použít k vyvázání plavidla bóje vymezující příjezdový koridor nebo uzavírající vodní plochu před hrází (plavební značení). Vyvázání plavidla za uvedené plavební značení je přestupkem dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek je možné uložit pokutu příkazem na místě nebo také v přestupkovém řízení.

Zásady pro manipulaci s plavidly přímo na lodním výtahu jsou uvedeny v Informaci Státní plavební správy č. 7/2016.

Platí do: odvolání

(č. j. 6450/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět