Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 23/2019

zde dne 26. 7. 2019

o poklesu hladiny na vodním díle přehradní nádrž Nové Mlýny III

Státní plavební správa na základě informací získaných od Povodí Moravy, s. p. závod Střední Morava upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci došlo na přehradní nádrži Nové Mlýny III. K poklesu provozní vodní hladiny na výšku cca 169,70 m n. m. Bpv.

Z tohoto důvodu není, v celé části přehradní nádrže Nové Mlýny III. nacházející se na k. ú. obcí Pavlov, Strachotín, Dolní Věstonice, Šakvice a Milovice zabezpečena dostatečná plavební hladina a nelze garantovat parametry plavební dráhy.

Platí do: odvolání

(č. j. 2889/PR/19)

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět