Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 24/2019

zde dne 30. 7. 2019

o omezení plavebního provozu a proplavování přes VD Kořensko

zrušeno dne 12. 8. 2019
Informací Státní plavební správy č. 25/2019

Státní plavební správa na základě oznámení správce toku upozorňuje, že vzhledem k hydrologické situaci byla dne 30.07.2019 podkročena pod kótu 347,60 m n. m. hladina na nádrži VD Orlík. Hodnoty ponoru a související hladiny pro plavbu na nádrži VD Orlík a v dalších úsecích vodních cest jsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V úseku ř. km 200,40 (Kořensko) až ř. km 182,66 (Podolsko) již tedy nejsou garantovány ponory plavidel 1,3 m.

Provoz plavební komory Kořensko bude z důvodů možnosti přesunu plavidel do lokalit trvalého stání ukončen až poklesem hladiny pod kótu 347,00 m n. m. Termín ukončení provozu plavební komory Kořensko bude oznámen.

Platí do: odvolání

(čj. 6677/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět